Utskrift, oversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Utskrift av rapporter >

Utskrift, oversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her er en oversikt over muligheter som finnes mht utskrift og utskriftsvalg for rapporter:

1. Rapporter-menyen

Rapporter kan du ta frem på skjerm via menyen, og du finner rapportene på menyen Rapporter.

2. Utskriftsjobb

Du kan legge inn rapporter i utskriftsjobber, slik at du kan lage deg egne utskriftsjobber som inneholder de rapportene du ønsker.

3. Direkteutskrift av forhåndsvist utskrift

Alle rapporter som du tar frem via menyen Rapporter vil bli forhåndsvist på skjerm. Rapporter som vises på skjerm, kan skrives ut ved hjelp av verktøyknappen Skriv ut valgt rapport.

4. Sende rapport til ekstrern tekstbehandler (f.eks. Microsoft Word)

Rapportene kan ved et enkelt klikk på ikonet Send til ekstern tekstbehandler overføres til tekstbehandlingsprogrammet.

5. Midlertidig periodevalg for utskrift

Du kan endre rapportperiode, slik at denne avviker fra programmets periode. For å gjøre dette, tar man en rapport frem på skjerm, og trykker på Periodevalg. Man kan endre periodelengde og valgt nå-periode for rapporten. Dette tilbakestilles når programmet avsluttes eller klienten byttes.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Rapporter-menyen

Utskriftsjobb