Hva er byrårapporter?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Byrårapporter >

Hva er byrårapporter?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Byrårapporter er rapporter som er tilgjengelig for alle brukere i et regnskapsbyrå, revisjonsfirma eller en annen selskapsgruppering.

Det som kjennetegner byrårapporter, er at de ikke kan endres eller tilpasses av brukerne etter at de er opprettet, og de fremkommer i menyen som et eget hovedpunkt under menyen Rapporter > Byrårapporter.

Rapportene er felles for alle klienter for den angitte programinstallasjonen.

Se også:

Opprettelse av byrårapporter

Teknisk om byrårapporter

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator