Teknisk om byrårapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Byrårapporter >

Teknisk om byrårapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Byrårapporter blir lagret i programkatalogens underkatalog Finale\data\Fri_Rapp og får filnavnet $NN.RAP der NN er ID'en på rapporten.

Dersom du ønsker å beskytte byrårapporten fra å bli overskrevet, kan du sette fil-egenskapene for byrårapportene til ReadOnly.

Byrårapportene listes opp i menyen i ID-rekkefølgen.

Dersom du ønsker å distribuere byrårapportene til andre som ikke har samme programkatalog som deg selv, kan disse rapportfilene kopieres og legges over på samme katalog hos en annen bruker.

Se også:

Hva er byrårapporter?

Opprettelse av byrårapporter