Opprettelse av byrårapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Byrårapporter >

Opprettelse av byrårapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Byrårapporter opprettes først som en alminnelig rapport på en klient. Etter at rapporten er opprettet, og man er helt sikker på at rapporten skal være slik den er opprettet, både med hensyn til linjeoppsett, kolonneoppsett og andre rapportvariabler, oppretter man en byrårapport.

Byrårapporter opprettes i menyen Rapporter > Rapportgenerator. Her markerer du en rapport som skal være en byrårapport ved å trykke på verktøyknappen Lagre som byrårapport.

Her oppgir du en ID på 2 bokstaver og et beskrivende navn på rapporten. Byrårapportene listes opp i menyen i ID-rekkefølgen.

Navnet på rapporten vises ikke som overskrift på rapporten dersom rapporten er opprettet med en særskilt overskrift i overskrift-feltet. Dermed kan du angi et visningsnavn for menyen som avviker fra overskriften på rapporten.

Byrårapporten kan du ikke få opp i redigeringsbildet senere.

Se også:

Hva er byrårapporter?

Teknisk om byrårapporter