Skatteklasser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Skatteklasser

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Valg av skatteklasser finnes i menyen Personopplysninger - Egne opplysninger.

Skatteklasse 1 for enslige

For enslige skattytere er skatteklasse 1 det eneste valget, da skatteklasse 2 utgår fra og med 2013.

Særfradrag for forsørgelse for enslige forsørgere

De som tidligere hadde skatteklasse 2, kan ha krav på særfradrag for forsørgelse. Særfradraget registreres i menyen Særfradrag, og finnes på den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Skatteklasse for skattytere som er gift eller partnere

Skattytere som er gifte eller har inngått partnerskap, kan lignes i skatteklasse 1 (1E) eller 2 (2F). Dersom begge skattytere finnes i Visma Finale Skatt, kan de lenkes sammen slik at programmet foretar korrekt skatteberegning for ektefellene, noe som anbefales.

Det er fordelaktig at ektefeller og partnere knyttes sammen, for å sikre korrekt skatteberegning. Spesielt gjelder dette beregning av formueskatt, men sambeskatning eller forhold der beskatningen påvirkes av forhold mellom ektefeller kan også være aktuelt i andre sammenhenger.

Under ektefelleopplysninger registreres opplysninger om ekteskap inngått etter 31. oktober i året forut for ligningsåret. (Meny Personopplysninger - Ektefelle/samboer.

Skatteklasse 0

Programmet støtter også skatteklasse 0, både for enslige og gifte skattytere.

Det er ikke støtte for gifte skattytere der den ene har skatteklasse 2 (forsørgelse) og den andre skattyteren har skatteklasse 0.

I slike tilfeller må skattyter med skatteklasse 0 ikke knyttes sammen med ektefellen.

Ektefellen med skatteklasse 2, må knyttes sammen med en dummy ektefelle-klient, der ektefellen opprettes som en tom klient uten inntekter eller formue, og begge ektefellene settes i skatteklasse 2.