Overføring til ny periode i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Periodehåndtering i FINALE Rapportering >

Overføring til ny periode i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Overføring til ny periode er funksjonen i FINALE Rapportering som klargjør programmet for neste regnskapsperiode. Funksjonen benyttes når regnskapsavslutning skal foretas for neste regnskapsperiode når foregående periode er avsluttet.

Følgende skjermbilde framkommer i overføring til ny periode:

Denne funksjonen bestemmes av aktiv periode i FINALE Rapportering og den periodelengden som er angitt i menyen Firma > Sett nåperiode.

Overføre til ny periode

Dette valget fullfører operasjonen.

Avbryt

Funksjonen avbrytes også dersom man lukker funksjonen eller navigerer bort fra funksjonen.

Dersom man ønsker å beholde de manuelt innlagte tilleggsposteringene, kan man krysse av for dette i dette bildet. Det er mulig å beholde posteringene og etterpå slette disse manuelt i funksjonen Avslutning > Tilleggsposteringer, eventuelt endre posteringene i funksjonen Avslutning > Tilleggsposteringer.

Advarsel:

Funksjonen Firma > Sett nåperiode må ikke benyttes til å sette perioden tilbake med tanke på utskrift av rapporter fra tidligere perioder. Dersom man ønsker perioderapporter for tidligere perioder, benyttes funksjonen for Sett rapportperiode i menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap.

Funksjonen Firma > Sett nåperiode medfører at periodens registrerte data kan endre seg.

Se også:

Firma-menyen generelt

Firma-menyen i FINALE Rapportering

Periodehåndtering i FINALE Rapportering

Sett nåperiode i FINALE Rapportering

Sett rapportperiode i FINALE Rapportering