Firma-menyen i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > Meny-orientert hjelp for FINALE Rapportering >

Firma-menyen i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette dokumentet veileder deg i de funksjoner som avviker fra menyen i FINALE Årsoppgjør. Hjelp til funksjoner som er sammenfallende mellom FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør finner du ved å klikke her.

Firma-menyen i FINALE Rapportering inneholder IKKE følgende menypunkter:

Firma > Åpne i nytt år

Firma-menyen i FINALE Rapportering inneholder følgende menypunkter i tillegg:

Firma > Overføring til ny periode

I tillegg til dette er det funksjonsforskjeller mellom FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering mht følgende menypunkter:

Firma > Eiere > Eiere

Firma > Firmaopplysninger

Se også:

Firmamenyen i FINALE Årsoppgjør

Periodehåndtering i FINALE Rapportering