Sett rapportperiode i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Periodehåndtering i FINALE Rapportering >

Sett rapportperiode i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Man kan velge rapportperioder for andre perioder enn nå-perioden ved å velge en rapport og deretter velge verktøyknappen Endre rapportperiode.

Denne innstillingen er kun midlertidig, og blir endret til klientens nå-periode ved åpning av klient.

Denne funksjonen gir anledning til å endre rapportperiodens lengde, slik at det f.eks. er mulig å angi kvartal som periodelengde selv om normal periodelengde er måned.