Posteringer-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firmaopplysninger >

Posteringer-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Skillekortet Posteringer i Firmaopplysninger-bildet:

 

 

Dette skillekortet viser hvilke automatiske tilleggsposteringer som skal foretas av programmet.

 

Dersom det er krysset av i feltet "poster" for et av emnene i bildet, vil programmet, dersom det er data tilgjengelig, foreta automatiske posteringer.

 

Dersom det ikke er krysset av, vil det ikke foretas automatposteringer for dette emnet.

 

Avkryssing

No 1

*)

No 2

*)

Forklaring

Beholdningsvurdering

X

X

Posteringer foretas fra funksjonen for Beholdningsvurdering (Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering) og fra funksjonen for Vareforbruk (Visma Finale Rapportering). Funksjonen forutsetter at det er registrert beholdningslinjer i funksjonene.

Tidsavgrensninger

X

X

Posteringer foretas fra funksjonen for Tidsavgrensninger.  Funksjonen forutsetter at det er registrert kontolinjer i funksjonene.

Regnskapsmessig avskrivning

 

X

Posteringer av avskrivninger, gevinst og tap fra funksjonen for Regnskapsmessige avskrivninger.

Garantiavsetninger

 

X

Posteringer av garantiavsetninger i funksjonen for Garantiavsetninger. Vær oppmerksom på at denne funksjonen alltid vil posteres dersom det er saldo på balansekonto STD 2971 Garantiavsetninger. Hvis kontoen har en uønsket nullstilling av kontoen, kan du slå av posteringer fra denne funksjonen.

Tap på kundefordringer

X

X

Posteringer av garantiavsetninger i funksjonen for Tap på kundefordringer.

 

Viktig: Vær oppmerksom på at denne funksjonen alltid vil posteres dersom det er saldo på balansekonto STD 1580 Avsetning for tap på kundefordringer. Hvis kontoen har en uønsket nullstilling av kontoen, kan du slå av posteringer fra denne funksjonen.

Tap på andre fordringer

X

X

Posteringer av garantiavsetninger i funksjonen for Tap på andre fordringer.

 

Viktig: Vær oppmerksom på at denne funksjonen alltid vil posteres dersom det er saldo på balansekonto STD 1585 Avsetning for tap på andre fordringer. Hvis kontoen har en uønsket nullstilling av kontoen, kan du slå av posteringer fra denne funksjonen.

Skatteberegning

 

X

Posteringer av skatteavsetninger i funksjonen for Skatteberegning, herunder nullstilling av balansekonti for skatter i råbalanse og avsetning av nye skattekostnader.

Disponering

X

X

Postering av disponeringer fra funksjonen for Disponeringer (Selskapstype aksjeselskaper) og fra funksjonen for Eiere (Selskapstype Personlig/ANS).

Øresavrunding disponering

 

X

Særskilt øresavrunding i disponeringsfunksjonen.

Automatisk kalkulering

X

X

Automatisk kalkulering kan styres av  brukeren. Dersom det er krysset av, vil kalkulasjon av data i programmet blir foretatt

 

Dersom det ikke er krysset av, vil det framkomme følgende ikon på hovedverktøylinjen:

 

Kalkulere klient

 

Normalt kan automatisk kalkulasjon alltid foretas. Dersom det er mange driftsmidler, og programmet "henger" for lenge med kalkulasjonen, kan automatisk kalkulasjon slått av.

 

*)        Angir om funksjonen er tilgjengelig for Næringsoppgave 1 (No 1) og for Næringsoppgave 2 (No2), avhengig av hvilken næringsoppgave klienten bruker.

 

Se også:

Oversikt over firmaopplysninger