Aksjonærregisteret

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Aksjonærregisteret

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aksjonærdatabasen i Visma Finale Årsoppgjør holder rede på aksjonærene i selskapet med følgende formål:

Utskrift av aksjonæroppgaver for utsendelse til aksjonærene i selskapet

Utskrift av ligningsdokumenter for aksjonærene for innsending til ligningsmyndighetene:

RF-1086 Aksjonærregister - Aksjonær (pr aksjonær / aksjeklasse)

RF-1086 Aksjonærregister - Aksjekapital (pr aksjeklasse)

Rapporten Aksjekapital, som danner grunnlag for standardnote om aksjekapital, aksjonærer og aksjer eid av selskapets tillitsmenn.

Følgende innhold finnes om aksjonærdatabasen:

Oversikt over aksjonærer

Import av aksjonærdatabase fra forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

Kontroll av aksjonæropplysninger mot forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

Rapporter og skjemaer:

Rapporter og skjemaer fra aksjonærdatabasen

Fletting av aksjonæropplysninger til brev i tekstbehandlingsdokumenter

Aksjonærregisteret kan aktiviseres på følgende måter:

1.        Velg fra menyen Firma > Aksjonærdatabase

2.        Velg fra Navigatøren skillekort Oppgaver linje Aksjonærdatabase

Se også:

Skillekort Oversikt

Registrering av enkeltaksjonærer

Registrering av transaksjoner ved endringer

Aksjonær-transaksjoner

Aksjeklasse-opplysninger

Aksjeklasse-transaksjoner

Import av aksjonærdatabase fra forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

Kontroll av aksjonæropplysninger mot forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

Skillekort Faste opplysninger