Hva er aksjonærregisteret?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Hva er aksjonærregisteret?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle norske allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper skal fra og med 2004 levere opplysninger til Aksjonærregisteret. Aksjonærene får deretter aksjeoversikter fra registeret basert på disse opplysningene.

Aksjonærregisteret skal bl.a. sikre riktig beregning av skjerming og skattepliktig aksjeutbytte samt formue og gevinst-beskatning av aksjonærene.

Oppgavene fra Aksjonærregisteret er ment til hjelp for aksjonærer ved utfylling av selvangivelsen når det gjelder aksjeformue og evt. gevinst eller tap ved salg eller annen realisasjon av aksjene.

Se også:

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave

Hvor finner du aksjonærregister i Visma Finale Årsoppgjør

Programstruktur for aksjonærdatabase:

Oppbygning av aksjonærdatabase

Aksjonær-opplysninger

Aksjonær-transaksjoner

Aksjeklasse-opplysninger

Aksjeklasse-transaksjoner

Utbytte:

Masseregistrering av utbytte

Registrering av utbytte manuelt

Ekstraordinært utbytte

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave - Aksjekapital

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave - Aksjonærer

Oppgave som sendes til selskapets aksjonærer