RF-1086 Aksjonærregisteroppgave - Aksjekapital

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave - Aksjekapital

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det fylles ut ett skjema for hver aksjeklasse.

Postene er transaksjonsbasert. Dersom det er flere transaksjoner som skal til samme post, vil det bli opprettet flere instanser av skjemaet, der det på instans 2 osv. kun er opplysninger som fylles ut om selskap, aksjeklasse og selve transaksjonen. Ved innsendelse til Altinn vil aksjeklasser med flere skjemaer bli slått sammen til ett skjema pr aksjeklasse.

Se også:

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner