Visma Global

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet > Regnskapsintegrasjon >

Visma Global

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Global SQL (fra og med Visma Global versjon 3):

Parametrene  skal settes opp som følger:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database/Klient

Her angis databasenavn + evt. klientnavn dersom oppsettet i Visma Global avviker fra standard.

Som standard genereres databasenavn og klient (owner) i databasen ut fra firmanavnet.

For firma "Finale Systemer as" vil databasen hete

FinaleSystemerasGLOBALData

Klient (owner) vil være

FinaleSystemeras.

Dersom klient (owner) er forskjellig fra standard angir vi dette ved å føye klient til databasenavnet adskilt med en skråstrek, for eksempel

FinaleSystemerasGLOBALData/Finale

- i dette tilfellet er altså klient (owner) "Finale".

Dersom klient (owner) inneholder kun siffer må man bruke klammeparenteser rundt klient (owner), for eksempel

FinaleSystemerasGLOBALData/[12345]

Grunnlagskonti

Dersom systemet benytter grunnlagskonti (grunnlag investeringsavgift m.m.) som ikke skal tas med ved import så må disse listes opp her adskilt av komma.

F.eks:  

2730,2731

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Visma Global")

Passord til SQL-databasen

Nye parametere fra mai/juni 2016

Det er kommet nye parametere i mai/juni 2016 som gjelder tilgang til dokumentasjon (bilag) på transaksjoner, som kan vises og hentes i ulike sammenhenger i Visma Finale-applikasjonene, blant annet i funksjonene kontoplan og avstemming. Parametere vil komme i forbindelse med ny funksjonalitet, og vil være tilgjengelig tidligst i versjon 28 oppdatering 20.

Dette gjelder følgende parametere:

VG Server

VG brukernavn

VG passord

VG Server

Dette er navnet på serveren der Visma Global-applikasjonen kjører.

Merk at dette kan være forskjellig fra Server parameteren, som refererer til serveren med Visma Global-databasen.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

VG brukernavn

Brukernavnet i Visma Global.

Merk at dette kan være forskjellig fra Brukernavn parameteren, som refererer til serveren med Visma Global-databasen. Dersom denne parameteren og VG passord er blanke vil Windows pålogging benyttes.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

VG passord

Passordet i Visma Global.

Merk at dette kan være forskjellig fra Passord parameteren, som refererer til serveren med Visma Global-databasen. Dersom denne parameteren og VG brukernavn er blanke vil Windows pålogging benyttes.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

Lisensnøkkel

BAPI-nøkkel som følger med Visma Global tilleggsmodul SDK. Dersom man kjører Visma Global versjon 11.12 eller nyere trenger man ikke denne tilleggsmodulen. Parameteren skal da være blank.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

VG Firmanavn

Navnet på firmaet når man velger hvilket firma det skal jobbes med i påloggingsbildet til Visma Global. Dersom dette navnet er det samme som er registrert under Firmaopplysninger i Global kan denne parameteren være blank

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Bruk av databaseutforsker:

1.Velg først server og påloggingsspesifikasjon (brukernavn og passord, evt. Windows pålogging).
2.Dersom opplysningene er angitt i integrasjonsoppsettet vil de bli fylt ut automatisk.
3.Klikk på knapp "List databaser".
4.Velg deretter riktig database, se etter databasenavn der du kan gjenkjenne firmanavnet til Finale-klienten.
5.Klikk på knapp "List tabeller" for å vise en oversikt over tabeller i databasen.
6.Velg en linje der firmanavnet forekommer i kolonnen "Eier"..
7.Klikk å knappen "Bruk valgt oppsett" for å fylle ut oppsett for regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon