Visma Mamut

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet > Regnskapsintegrasjon >

Visma Mamut

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Mamut 12

Server

Server navn, uten innledende \\, og instans, eventuelt portnummer, f.eks.

SERVER1\MAMUT  eller SERVER1,53641

 

Dersom instans ikke benyttes så skal server angis uten etterfølgende backslash (\)

I tillegg til server\instans eller server,port kan man også angi hvilken systemdatabase som skal benyttes.

Standard navn er System0001, men det kan endres ved å angi systemdatabasenummeret etter server\instans eller server,port  adskilt av komma.

SERVER1\MAMUT,2 angir at systemdatabasen er System0002. Alternativt kan systemdatabasenavnet angis direkte.

SERVER1\MAMUT,Systemdata0033 angir således at systemdatabasen er Systemdata0033.

SERVER1,53641 angir således port 53641 samt at systemdatabasen er default (System0001).

SERVER1,53641,System0003 angir således port 53641 samt at systemdatabasen er System0003.

Dersom det angis både portnummer og systemdatabase, så må rekkefølgen være Server,port,systemdatabase

Programmet tolker verdier under 1024 (IPPORT_RESERVED) som systemdatabase, alt annet er portnummer.

Klientnummer

Klientnummeret/firmanummeret i Mamut

Ved å benytte samme klientnummer i Mamut og i Finale behøver man ikke å overstyre oppsettet i firmaopplysningene.

Brukernavn og Passord

Brukernavn og passord er ikke påkrevet når man benytter Windows pålogging (Integrert sikkerhet)

Kryss av for "Bruk Windows pålogging" under standardoppsett for integrasjon i Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger.

Alternativt kan man overstyre systemoppsettet under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon.

Dersom brukernavn og passord brukes, så kreves det at det er opprettet en bruker i SQL-databasen med leserettigheter (Select).

Det gjøres ingen oppdateringer fra regnskapsintegrasjonen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Dersom det er forskjellig klientnummer i Mamut og i Finale så må det overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon..

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon