Visma.net Financials

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet > Regnskapsintegrasjon >

Visma.net Financials

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Financials.

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Selskapets navn

Navnet på selskapet det skal jobbe mot. Dette må være det samme som du ser øverst i høyre hjørne når du er logget på Visma Financials.

Brukernavn og passord

Brukernavn og passord som gir tilgang til ønskede regnskapsdata.

Firmanummer

"Firmanummer" kan hentes fra skjermbildet "Firma" i Visma.net Financials. Skjermbildet finner du under menypunktet Konfigurasjon og deretter Organisasjon. Firmanummer vil som regel være "1" dersom Branches (Flerfirma) ikke benyttes på klienten.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon