Aksjer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Aksjer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemming av aksjer har kun funksjonalitet for å opprette regnearket for spesifikasjon av aksjeposter, men vil ikke foreta automatisk utfylling av regnearkene.

Alternativet til å utføre avstemming er å legge ved egendefinert vedlegg med spesifikasjon av aksjeposter.

For langsiktige poster anvendes arket i KS Komplett for langsiktige aksjeposter.

For kortsiktige poster anvendes arket i KS Komplett for kortsiktige aksjeposter.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene