Arbeidsgiveravgift og lønn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Arbeidsgiveravgift og lønn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemming av arbeidsgiveravgift er en omfattende funksjon som anvender regnearket for avstemming av arbeidsgiveravgift generelle næringer i KS Komplett.

Det foretas en gruppeavstemming av disse kontiene, slik at alle konti for arbeidsgiveravgift ut fra standardkonti medtas i avstemmingen.

 

Rutinen for Avstemming vil analyserer innholdet på kontoen for Skyldig AGA, og definere postene der med en transaksjonsart.

Transaksjonsarten kan overstyres. Det er kun poster for inneværende år som skal defineres med en transaksjonsart. For andre poster skal feltet være blank.

Følgende informasjon må fylles ut av brukeren:

De enkelte terminoppgavene.  Hentes fra lønnssystemet. Beregnet terminbeløp sammenlignes med utregnet terminbeløp fra regnskapet.

Enkelte andre opplysninger som ikke programmet kan identifisere fra økonomisystemet, men som fremkommer i lønnsystemet eller i oppgaver til det offentlige.  

Følgende deler av avstemmingen fylles automatisk ut av programmet:

Side1 – "2771 AGA"

Betalingsbilaget for betaling av saldoen etter terminens utløp. Betalingen hentes fra angitt transaksjonsart som defineres under avstemmingen.

Dato og bilagsnummer for betalingen fylles også ut.

Regnskapsført saldo ved utgangen av hver termin

Side2 – "2771 (2) AGA"

Liste over regnskapskonti for hver lønn fra Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Rapportering. Det er viktig at kontiene har korrekt standardkontokode for behandling som avgiftspliktig og/eller innberetningspliktig, jfr utfylling av RF-1022 Avstemming av lønn.  

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene