Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Rapport-funksjoner >

Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

alle rapporter som er på navigatørens skillekort "Rapporter" finnes knappen Send til ekstern tekstbehandler.

Ved å trykke på denne knappen, vil rapporten lagres i den katalogen for midlertidige filer på datamaskinen (f.eks. C:\Windows\Temp) og deretter blir rapporten åpnet i ekstern tekstbehandler, f.eks. Microsoft® Word™.

Rapporten er lagret og åpnet i Rik Tekst Format (*.RTF), som er et format som støttes av alle  tekstbehandlingsprogrammer.

Se også:

Sende rapporter på e-post