Rapport-funksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling >

Rapport-funksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vær oppmerksom på at all redigering som foretas i en rapport som vises på skjermen, ikke blir lagret i rapporten. Endring av stilsett vil imidlertid ha effekt på hvordan rapporten blir vist på skjermen, og det er mulig å velge et annet stilsett mens rapporten vises, og stilsettet vil være valgt neste gang samme rapport blir vist av samme person, og skifter ikke tilbake til standardstilsettet ved endring av klient.

Alle rapporter som er tilgjengelig på navigatøren, har tilgjengelig et sett med rapport-funksjoner:

Sett inn bilde

Et bilde kan settes inn i rapporten før utskriften foretas, men blir ikke lagret i rapporten.

Sett inn sideskift

Et sideskift kan settes inn i rapporten før utskriften foretas, men blir ikke lagret i rapporten.

Endre tabulatoroppsett

Tabulatoroppsettet kan endres på rapporten før utskrift, men blir ikke lagret.

Tabeller og kantlinjer

Tabeller og kantlinjer kan settes inn og redigeres på rapporten før utskrift, men blir ikke lagret.

Stilsett

Stilsett kan opprettes og endres, slik at man enkelt kan endre og velge andre skrifttyper, sideoppsett osv i rapporten. Stilsettene vil bli lagret, og sist anvendte stilsett som en bruker har valgt på en rapport, vil bli valgt neste gang også, uavhengig av hvilken klient som velges.

Punktmerking og nummerering

Det er mulig å endre punktmerking og nummerering av linjer før en rapport skrives ut. endringene lagres ikke.

Vis linjal

Denne knappen medfører at linjal som viser marger og tabulatorer blir vist over selve rapportsiden. Endringer av marger og sideoppsett som gjøres via linjalen, blir ikke lagret.

Rediger topp- og bunntekst

Denne knappen brukes for å få mulighet til å merke eller endre topp- og bunntekst på rapporter. Endringer som utføres i topp- og bunntekst vil ikke bli lagret på rapporten.

Sidevisning

Denne knappen endrer mellom normalvisning og sidevisning. Ved normalvisning vises ikke papirets kanter, og sideskift markeres med stiplede linjer.

Send til ekstern tekstbehandler

Denne funksjonen brukes for å sende rapporten over til tekstbehandlingsprogrammet som et tekstdokument i Rik Tekst Format (*.RTF).

Rekalkulere rapporter

Rekalkulasjon av rapporter medfører at alle manuelle endringer i rapporter som er gjort med funksjoner nevnt foran, blir slettet, og rapporten blir kalkulert og produsert på nytt.

Her vises linjestilen på den enkelte linje. Hver linje har en linjestil som kan endres i stilsett-funksjonen.

Her vises skrifttypen som en linje har. Skrifttype kan endres ved å merke teksten. endring blir ikke lagret.

Her vises skriftstørrelsen som en linje har. Skrifttype kan endres ved å merke teksten. endring blir ikke lagret.

Dette endrer skriften til fet skrift, kursiv, understreket og skriftfarge. Endringer lagres ikke.

Her endres linjejustering til venstrejustert, sentrert, høyrejustert og blokkjustert. Endringer lagres ikke.

Her er det mulig å sette inn en tabell i teksten. Endringer lagres ikke.

Se også:

Oversikt over rapporter