Skjemafunksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling >

Skjemafunksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved visning av RF-skjemaer (ligningsskjemaer på skjerm), er det en rekke funksjoner som er tilgjengelig i skjemavinduet:

Sidevalg

Sidevalg for valg av skjemaets sider 1-6. kun tilgjengelige sider blir vist, og sider som ikke er tilgjengelig er grået ut.

Nytt skjema

Nytt skjema setter inn et nytt skjema som ikke er generert automatisk av programmet. FINALE har de aller fleste ligningsskjemaer tilgjengelig.

Slett skjema

Slett skjema sletter skjemaer som er opprettet med nytt skjema-knappen. Dersom et skjema er automatisk generert, lar deg seg ikke slette, og slette-ikonet vises i grått slik: .

Endre navn på skjema

Endre navn på skjema gir brukeren mulighet til å endre navn på et skjema. Dersom det er flere skjemaer av samme type, vil navnet som skrives inn her, bli vist.

Rekalkulere skjemaer

Rekalkulere skjemaer genererer skjemaer på nytt. Det kan være en fordel å generere skjemaer på nytt før utskrift, for å sikre seg at skjemaene inneholder kalkulasjon av de sist genererte dataene.

Zoom

Zoom gir mulighet for å vise et skjema større eller mindre på skjermen, med følgende alternativer:

Fjern overstyringer

Fjern overstyringer gir mulighet til å fjerne overstyringer i skjemaer. Følgende alternativer finnes på funksjonsknappen:

Det er her mulig å slette overstyringer på følgende måter:

Fjerne overstyring fra aktivt felt

Fjerne overstyring fra aktiv side (skjemaoppgave)

Fjerne overstyring fra hele det aktive skjemaet

Fjerne overstyringer fra alle ligningsskjemaer.

Vær oppmerksom på at mange direkteregistrerte felter blir angitt som overstyrte felter. Funksjoner for sletting av alle overstyringer bør derfor brukes med varsomhet. I rapporten Overstyrte poster på navigatørens skillekort"Rapporter" er det mulig å få en oversikt over alle poster som programmet oppfatter som overstyrte poster. Det kan være fordelaktig å redigere overstyringer på denne rapporten hvis man ønsker å slette overstyringer generelt på ligningsoppgavene.

Se også:

Navigatøren