Opprette skjemaer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Skjemafunksjoner >

Opprette skjemaer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved å merke et tilfeldig skjema, er funksjonen for opprettelse av ligningsskjemaer tilgjengelig.

Bruk knappen Nytt skjema for å opprette et nytt ligningsskjema.

På navigatørens skillekort "Skjemaer" er øverste valget "Opprett nytt skjema":

Følgende bilde vil framkomme: