Funksjoner og status på skjemaposter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Skjemafunksjoner >

Funksjoner og status på skjemaposter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaposter kan ha følgende programfunksjoner:

Programmet fyller ut skjemapostene (automatiske skjemaer)

Skjema-data skal registreres direkte i skjema (manuelle skjemaer og visse poster i automatiske skjemaer)

I hjelp til de automatiske skjemaene står det beskrevet om utfylling av de enkelte skjemapostene og hvilke skjemaposter som skal fylles ut manuelt og hvilke skjemaposter som fylles ut automatisk.

Skjemapostene kan ha 3 forskjellige typer status som vises med fargekoding av skjemafeltene:

Automatiske skjemaer:

HVIT: Poster der data er fylt ut av programmet.

BLÅ: Poster der data er fylt inn av brukeren (disse postene blir ALLTID blå for å markere at poster er registrert av brukeren.

GRÅ: Poster som er overført fra poster i fjorårsskjemaer, og som er "låst" til de overførte verdiene.

Manuelle skjemaer:

HVIT: Poster som bruker skal/har registrert data inn i skjemaposten eller poster med formler der formlene er aktiv i beregningen.

BLÅ: Poster der brukeren har registrert data, men der data beregnes av formler.

Endring av status på skjemaposter

Brukeren kan endre status på skjemaposter. Dette kan gjøres på flere måter:

Brukeren kan registrere data i posten. Dette medfører at en post i et automatisk skjema endrer farge fra hvitt til blått. Dersom posten har status "Overført verdi", vil fargen endres fra grå til blå.

Brukeren kan klikke med høyre musetast for å få fram alternativer for posten, der status kan endres:

Brukeren kan velge menyknappen Slett overstyringer for å få fram flere alternativer (alternativene endres ut fra den aktive skjemapostens status):

Brukeren kan velge å administrere alle overstyrte poster i rapporten Overstyrte poster i skjema.

Dersom en post har status "Overført verdi" når overstyring foretas (fargeendring fra grå til blå ved registrering av verdi), vil funksjon for fjerning av overstyring fra et slikt felt medføre at statusen på feltet endres fra blå til grå. For å få feltet tilbake til hvit farge, må funksjon for fjerning av overført verdi velges for feltet.

I automatiske skjemaer vil det ikke være mulig å overstyre verdier for mange skjemaposters vedkommende. Det er foretatt en evaluering av hvilke skjemaposter som ikke bør endres ut fra programmets funksjonalitt.

 

Det er imidlertid en "bakdør" til å få overstyrt også disse postene. Dersom feltet først gis status "Overført verdi" (grå farge), vil feltet alltid kunne overstyres. Dette må gjøres med varsomhet, og dette kan forstyrre programmets funksjoner. Slik overstyring av felt bør derfor alltid unngås. Dette kan medføre at programmet ikke foretar beregninger som forutsatt. Det kan også medføre at selve registreringen ikke får den konsekvens for andre skjemafelt som man skulle forvente hvis andre felt benytter grunnlagsdata til et skjema i sine beregninger, og ikke selve skjemadataene.