Sende rapporter på e-post

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Rapport-funksjoner >

Sende rapporter på e-post

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapporter kan enkelt sendes på e-post ved å trykke på verktøyknappen for e-post på hovedverktøylinjen når du har tatt frem rapporten.

.