Rubicon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > O-S >

Rubicon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se PC-Systemer.

Jobbtjener må være satt opp slik at den har korrekt Ut-enhet driver, f.eks. slik:

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall