PC-Systemer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > O-S >

PC-Systemer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "PC-Systemer".

Installer disketten(e) som du har mottatt fra PC-Systemer i henhold til veiledningen som følger med diskettene.

Fremgangsmåte:

Gå til området hvor regnskapet er installert (\PCS). Angi kommando PCFINA for å starte overføring til Visma Finale.

Angi klientnummer (RE for firmaversjon) og område for regnskapsregistre.

Programmet lager fil PCFINkk.CSV (kk er klientnummer) på PCS-området. Kopier fila til Visma Finale-området.

Fila er nå klar til bruk av Visma Finale Årsoppgjør.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall