PCPLUS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > O-S >

PCPLUS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "PCPLUS".

1.Gå inn i funksjonen Overføring.
2.Velg Finanskontoplan.
3.Velg Overføre tekstdata.
4.Angi periode fra og til. Angi ULTIMO for årets tall, PRIMO for fjorårets tall.
5.Angi feltrekkefølge: Kontonummer: 1 Kontonavn: 2 Saldi: 3
De øvrige feltene skal være tom.

PCPLUS lager datafil FINKONTI.TXT på PCPLUS-området. Dette filnavnet med områdeangivelse brukes i Visma Finale når data skal leses inn i Visma Finale.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall