Origo Regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > O-S >

Origo Regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Origo Regnskap".

1.I oppgavestyrer velger du mappe for Utskrifter og deretter mappe for
  Utlegging til diverse systemer.
2.Under sistnevnte mappe kan du velge mellom ni forskjellige rapporter.
  Velg rapporten Saldobalanse til diverse systemer.
  Her vil du få frem en dialogboks hvor du velger verdier for rapporten din.
3.I nedtrekkslisten øverst til venstre velger du Finale årsavslutning.
4.I nedtrekkslistene Regnskapsår , Fra per. og Til per. velger du hvilket år og perioder du vil legge ut opplysninger for.
  Sjekkboks Konti uten saldo bestemmer om du vil ha med dette eller ikke.
5.Velg utskrift til Fil i nedtrekksboksen, og under Oppsett bestemmer du filnavnet og hvor filen skal lagres.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall