Rubicon Avdeling 12 perioder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > O-S >

Rubicon Avdeling 12 perioder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se Innlesing av saldotall med dimensjoner.

Jobbtjener må være satt opp slik at den har korrekt Ut-enhet driver, f.eks. slik:

Utenhet-driveren må IKKE være med CSV-format, da dette medfører en dobbel konvertering til CSV-format som innkapsler hver linje med anførselstegn.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall