RF-1197 Rederibeskatning etter Sktl. §8-10

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1197 Rederibeskatning etter Sktl. §8-10

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet er kun tilgjengelig som manuelt opprettet skjema.

Opplysninger fra dette skjemaet må overføres til og registreres manuelt i RF-1028 Selvangivelse for AS, RF-1215 Selskapsoppgave for ANS og til eventuelle andre skjemaer.

Kun opplysninger om selskapet, regnskapsfører og underskriftsopplysninger hentes inn direkte (fra firmaopplysninger), andre opplysninger må registreres.

Ingen felter på skjemaet brukes i andre skjemaer. Overføring til selvangivelse og personinntektsskjema mv må foretas som manuell registrering av brukeren.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år dersom opplysningene er relevante for neste års skjema.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer