RF-1189 Utleie av fast eiendom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1189 Utleie av fast eiendom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet er kun tilgjengelig som manuelt opprettet skjema.

Kun opplysninger om selskapet, regnskapsfører og underskriftsopplysninger hentes inn direkte (fra firmaopplysninger), andre opplysninger må registreres.

Ingen felter på skjemaet brukes i andre skjemaer. Overføring til selvangivelse og personinntektsskjema mv må foretas som manuell registrering av brukeren.

Skjemaet er også tilgjengelig i Visma Finale Skatt.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen for hvert utfylt eksemplar.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år dersom opplysningene er relevante for neste års skjema.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer