RF-1189 Utleie av fast eiendom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1189 Utleie av fast eiendom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet er kun tilgjengelig som manuelt opprettet skjema.

Kun opplysninger om selskapet, regnskapsfører og underskriftsopplysninger hentes inn direkte (fra firmaopplysninger), andre opplysninger må registreres.

Ingen felter på skjemaet brukes i andre skjemaer. Overføring til selvangivelse og personinntektsskjema mv må foretas som manuell registrering av brukeren.

Skjemaet er også tilgjengelig i Visma Finale Skatt. Generelt anbefales det å fylle ut skjemaet i Visma Finale Skatt for personlige skattytere av hewnsyn til enkel overføring til skattemeldingen.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år dersom opplysningene er relevante for neste års skjema.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer