RF-1177 ved bruk av RF-1167 Næringsoppgave 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1177 ved bruk av RF-1167 Næringsoppgave 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vær oppmerksom på følgende når du bruker RF-1167 Næringsoppgave 2:

Driftsresultat for den enkelte næring henter regnskapsmessig driftsresultat korrigert for skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostnader.

Avskrivninger blir registrert med REGNSKAPSMESSIGE avskrivninger. Det er derfor særlig viktig at du korrigerer for differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger i driftskostnadsfeltet.

Tilsvarende gjelder for gevinst ved salg av driftsmidler (STD 3800).

Det kan derfor være nødvendig å korrigere resultatet for den enkelte primærnæring når du bruker RF-1167 Næringsoppgave 2.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år med unntak av enkelte verdier på skjemaets side 1. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført av enkelte felt på side 1 av skjemaet. Overførte verdier vises med grå bakgrunnsfarge som en indikasjon på at de kommer fra fjorårets skjema. Øvrige verdier blir kalkulert på nytt i det neste regnskapsåret.

Se også:

Oversikt over landbruksfunksjoner