RF-1177 Tilleggsskjema primærnæringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1177 Tilleggsskjema primærnæringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet fylles i sin helhet ut fra menypunktet Avslutning > Landbruk.

For oversikt over disse funksjonene, se oversikt over funksjoner for landbruksløsningen i Visma Finale Årsoppgjør.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år med unntak av enkelte verdier på skjemaets side 1. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført av enkelte felt på side 1 av skjemaet. Overførte verdier vises med grå bakgrunnsfarge som en indikasjon på at de kommer fra fjorårets skjema. Øvrige verdier blir kalkulert på nytt i det neste regnskapsåret.