RF-1206 Konsernbidrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1206 Konsernbidrag

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet opprettes automatisk fra disponeringsfunksjonen ut fra angivelse av hvor mange selskaper det er ytet eller mottatt konsernbidrag fra.

Kun selskapsopplysninger og det samlede konsernbidraget fylles ut automatisk i dette skjemaet. Øvrige opplysninger registreres direkte i skjemaet. Om ønskelig kan det opprettes manuelle eksemplarer av skjemaet.

Overføring til nytt år:

Alle verdier i skjemaet med unntak av beløpsinformasjonen for konsernbidraget blir tatt med ved overføring til neste regnskapsår.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer