RF-1206 Konsernbidrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1206 Konsernbidrag

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet opprettes automatisk fra disponeringsfunksjonen ut fra angivelse av hvor mange selskaper det er ytet eller mottatt konsernbidrag fra.

Kun selskapsopplysninger og det samlede konsernbidraget fylles ut automatisk i dette skjemaet. Øvrige opplysninger registreres direkte i skjemaet. Om ønskelig kan det opprettes manuelle eksemplarer av skjemaet.

Altinn:

Hvert skjema blir overført som et eget skjema-eksemplar ved overføring av skjema til Altinn.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215).

Overføring til nytt år:

Alle verdier i skjemaet med unntak av beløpsinformasjonen for konsernbidraget blir tatt med ved overføring til neste regnskapsår.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer