RF-1167 Næringsoppgave 2 - Side 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter > RF-1167 Næringsoppgave 2 >

RF-1167 Næringsoppgave 2 - Side 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen. Det er ikke mulig å opprette egne eksemplarer av dette skjemaet, slik at det kun kan eksistere ett enkelt slikt skjema. Unntaksvis kan det, hvis det er flere verdier i post 0402 på side 4 kommer mer enn ett eksemplar av skjemaet, som ved innsendelse til Altinn-portalen likevel vil bli behandlet som ett skjema ved innsendelse.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år med unntak av enkelte verdier på skjemaets side 1. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført av enkelte felt på side 1 av skjemaet. Overførte verdier vises med grå bakgrunnsfarge som en indikasjon på at de kommer fra fjorårets skjema. Øvrige verdier blir kalkulert på nytt i det neste regnskapsåret.