RF-1167 Næringsoppgave 2 - Side 2 og side 3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1167 Næringsoppgave 2 >

RF-1167 Næringsoppgave 2 - Side 2 og side 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Husk at du har mulighet for direkte navigasjon mot kontoplanen fra de enkelte postene

Vær oppmerksom på følgende poster på side 2

Felt som fylles ut automatisk og som ikke kan overstyres

Skjemaet har  følgende  poster i resultatoppstillingen og balanseoppstillingen, som alle kun skal brukes for selskaper som anvender IFRS:

Post 3850 Verdiendringer investeringseiendommer (ny standardkontokode 3850)

Post 3870 Verdiendringer biologiske eiendeler (ny standardkontokode 3870)

Post 1180 Investeingseiendommer (ny standardkontokode 1180)

Post 1490 Biologiske eiendeler (ny standardkontokode 1499)

Post 2055 Avsatt utbytte (ny standardkontokode 2054)

Husk at du har mulighet for direkte navigasjon mot kontoplanen fra de enkelte postene

Du kan klikke med høyre musetast på en post, og du vil få opp en liten meny, som inneholder ett nytt menypunkt, 'Vis konti som er lenket mot posten'. Denne funksjonen er også tilgjengelig i 'relevante emner' nederst på navigatoren i programmets venstre kant.

Ved å klikke på menypunktet, vil kontoplanen bli åpnet med et automatisk filter som viser kun de kontiene som inngår i den angitte posten på skjemaet.

Vær oppmerksom på følgende poster på side 2:

Post 8080 er splittet i 2 poster, post 8080 og post 8100.

Post 8080 Verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Post 8100 Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Disse postene skal i henhold til veiledningen behandles som nettoposter, slik at netto inntekt av slike konti rapporteres i post 8080 og netto kostnad rapporteres i post 8100.

Visma Finale Årsoppgjør behandler postene på følgende måte for å kunne tilfredsstille kravene i rettledningen til postene:

Alle konti av slik art lenkes mot post 8080.

Dersom post 8080 blir netto kostnad, fylles beløpet ut med positivt fortegn i post 8100.

Dersom post 8080 blir netto inntekt, fylles beløpet ut i post 8080 med positivt fortegn.

Post 8000 er splittet i 2 poster, post 8005 og post 8006.

Post 8005 Resultatandel vedr. invest. i DS, TS og FKV

Post 8100 Netto negativ resultatandel vedr. invest. i DS, TS og FKV

Disse postene skal iht veiledningen behandles som nettoposter, slik at netto inntekt av slike konti rapporteres i post 8005 og netto kostnad rapporteres i post 8006.

Visma Finale Årsoppgjør behandler postene på følgende måte for å kunne tilfredsstille kravene i rettledningen til postene:

Alle konti av slik art lenkes mot post 8000.

Dersom post 8000 blir netto kostnad, fylles beløpet ut med positivt fortegn i post 8006.

Dersom post 8000 blir netto inntekt, fylles beløpet ut i post 8005 med positivt fortegn.

Felt som fylles ut automatisk og som ikke kan overstyres:

Side 2 post 3000 – 8999

Summeres via lenking av konto i kontoplanen.

Konti som i feltet Nær.oppg. har tilsvarende postnummer som posten på side 2 / 3 på næringsoppgaven.

Saldo i feltet Utg.bal. i år, tas med i kolonnen for årets tall og saldo i feltet Utg.bal. ifjor tas med i kolonnen for fjorårets tall.

Side 3 post 1000 – 2999

Summeres via lenking av konto i kontoplanen.

Konti som i feltet Nær.oppg. har tilsvarende postnummer som posten på side 2 / 3 på næringsoppgaven.

Saldo i feltet Utg.bal. i år, tas med i kolonnen for årets tall og saldo i feltet Utg.bal. ifjor tas med i kolonnen for fjorårets tall.

Dersom alternativ lenking er slått på i kontoplanen, vil feltet Alt. nær.oppg. anvendes for de konti som har avvikende saldo fra normalt fortegn på saldoen, men kun på det eller de år som har avvikende saldo fra normalt fortegn på kontoen.

Side 2 og 3 postene 9000 – 9650

Sumposter som er sum av postene som i henhold til skjemaet hører inn under summen.

Summerer postene 3000 – 8999 (side 2) og 1000 – 2999 (side 3).

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år med unntak av enkelte verdier på skjemaets side 1. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført av enkelte felt på side 1 av skjemaet. Overførte verdier vises med grå bakgrunnsfarge som en indikasjon på at de kommer fra fjorårets skjema. Øvrige verdier blir kalkulert på nytt i det neste regnskapsåret.