RF-1153 Grunnrenteskatt til staten (Kraftforetak)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1153 Grunnrenteskatt til staten (Kraftforetak)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet opprettes automatisk for kraftforetak. (Krever Visma Finale Kraft). det er ikke mulig å registrere manuelle skjemautgaver heller uten at man har Visma Finale Kraft.

Skjemaet er også tilgjengelig i manuelt opprettet versjon.

Utfylling av skjema RF-RF-1153 Grunnrenteskatt til staten (kraftforetak)

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Opprettelse av i RF-1153 foretas på grunnlag av registrerte kraftverk i menyen Avslutning > Kraftforetak. Verdier i skjemaet fra tidligere regnskapsår overføres til neste regnskapsår. Disse verdiene vises med grå bakgrunnsfarge, som indikerer at verdiene kommer fra fjorårets skjema.

Skjemaet oppdateres med årets verdier ved å fylle dette ut direkte i skjemaet. Programmet vil på bakgrunn av de registrerte verdier foreta beregninger. For oppdatert informasjon om beregnede verdier må verktøyknappen Oppdatere skjema anvendes, og skjemaet blir beregnet på nytt.

Verdier fra RF-1161 blir automatisk hentet inn på riktig kraftverk i RF-1153.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen. Dersom skjemaet inneholder flere kraftverk enn det er plass til ved skjemavisning i Altinn-portalen, vil de øvrige kraftverkene vises som tilhørende tabell.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år.

Se også:

Visma Finale Kraft

Om utfylling av RF-1153 i kraftforetak

Hvordan opprette manuelle skjemaer