RF-1161 Hjelpeskjema Kraftselskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1161 Hjelpeskjema Kraftselskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet opprettes automatisk for kraftforetak. (Krever Visma Finale Kraft). det er ikke mulig å registrere manuelle skjemautgaver heller uten at man har Visma Finale Kraft.

Skjemaet er også tilgjengelig i manuelt opprettet versjon.

Utfylling av skjema

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Opprettelse av i RF-1153 foretas på grunnlag av registrerte kraftverk i menyen Avslutning > Kraftforetak. Verdier i skjemaet fra tidligere regnskapsår overføres til neste regnskapsår. Disse verdiene vises med grå bakgrunnsfarge, som indikerer at verdiene kommer fra fjorårets skjema.

Skjemaet oppdateres med årets verdier ved å fylle dette ut direkte i skjemaet. Programmet vil på bakgrunn av de registrerte verdier foreta beregninger. For oppdatert informasjon om beregnede verdier må verktøyknappen Oppdatere skjema anvendes, og skjemaet blir beregnet på nytt.

Verdier fra RF-1161 blir automatisk hentet inn på riktig kraftverk i RF-1153.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år.

Se også:

Visma Finale Kraft

Om utfylling av RF-1153 i kraftforetak

Hvordan opprette manuelle skjemaer