RF-1152 Avskrivningsgrunnlag (Kraftforetak)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1152 Avskrivningsgrunnlag (Kraftforetak)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet fylles ut automatisk for kraftforetak. (Krever Visma Finale Kraft). det er ikke mulig å registrere manuelle skjemautgaver heller uten at man har Visma Finale Kraft.

Skjemaet er også tilgjengelig i manuelt opprettet versjon.

Utfylling av skjema RF-RF-1152 Avskrivningsgrunnlag kraftforetak

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling i RF-1152 foretas på grunnlag av driftsmidler i kraftforetak i menyen Avslutning > Varige driftsmidler.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen. Dersom det i Visma Finale Årsoppgjør er flere enn ett slikt skjema, vil de øvrige skjemaene vises som tilhørende tabeller i Altinn.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år, og blir også lagret på det underliggende driftsmiddelet. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført til driftsmiddelkartoteket ved overføring til nytt år, og vil bli anvendt som skattemessige verdier på driftsmiddelet.

Se også:

Visma Finale Kraft

Om utfylling av RF-1152 i kraftforetak

Hvordan opprette manuelle skjemaer