RF-1152 Avskrivningsgrunnlag (Kraftforetak)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1152 Avskrivningsgrunnlag (Kraftforetak)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet fylles ut automatisk for kraftforetak. (Krever Visma Finale Kraft). det er ikke mulig å registrere manuelle skjemautgaver heller uten at man har Visma Finale Kraft.

Skjemaet er også tilgjengelig i manuelt opprettet versjon.

Utfylling av skjema RF-RF-1152 Avskrivningsgrunnlag kraftforetak

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling i RF-1152 foretas på grunnlag av driftsmidler i kraftforetak i menyen Avslutning > Varige driftsmidler.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år, og blir også lagret på det underliggende driftsmiddelet. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført til driftsmiddelkartoteket ved overføring til nytt år, og vil bli anvendt som skattemessige verdier på driftsmiddelet.

Se også:

Visma Finale Kraft

Om utfylling av RF-1152 i kraftforetak

Hvordan opprette manuelle skjemaer