RF-1016 Skogskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1016 Skogskjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet skal fylles ut for eiere av skogeiendommer for ny skog eller ved endring av skogverdi, jfr rettledningen. Skjemaet opprettes automatisk i ett eksemplar dersom det er krysset av for skogbruk i landbruksmodulen. Dersom det er behov for flere skjemaer, opprettes det manuelle skjemaer til dette.

Om utfylling av automatisk opprettet skjema RF-1016 Skogskjema

Ved utfylling av det automatisk opprettede skjemaet RF-1016 Skogskjema, fylles grunnlagsdata inn i skjemaet. For å oppdatere beregninger i skjemaet, trykker du på verktøyknappen Rekalkulere skjemaer.

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1016 Skogskjema

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet. Vær oppmerksom på at mange felter i dette skjemaet inneholder formler som refererer til andre felt i skjemaet. Beregninger oppdateres fortløpende i et manuelt opprettet skjema.

Dersom et felt inneholder en formel, er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Manuelt opprettede skjemaer: Skogverdier og verdier i annen formue tas med på det automatisk opprettede skjemaet, slik at opplysninger på skjemaets side 2 nederst fylles ut kun på ett av skjemaene.

Om utfylling av skjemaposter:

Prissone:

Posten fylles ut med A, B eller C. Se rettledningen om utfylling.

Kostnadssjablon:

Posten fylles ut med 1, 2 eller 3. Se rettledningen om utfylling.

Korrigering for høye driftskostnader:

Dersom det i henhold til rettledningen skal korrigeres for høye driftskostnader, fylles feltet ut med 2 eller 3 for korrigering av kostnadssjablon. Se rettledningen om utfylling.

Avkastningsverdi pr kvadratmeter:

Fylles ut for prissone og kostnadssjablon med verdier, jfr rettledningen:

Dersom kostnadssjablon er endret pga høyere driftskostnader, anvendes redusert kostnadssjablon iht den kostnadssjablon som er angitt under korrigering for høye driftskostnader.

Altinn:

Dette skjemaet skal fylles ut med ett skjema for hver skogseiendom. Dersom det er foretatt flere eiendommer, fylles det ut flere skjemaer. Dersom det er flere skjema-eksemplarer, vil første skjemaeksemplar vises i Altinn-portalen, mens øvrige skjemaeksemplarer vises som tilhørende tabeller.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030), .

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Skjemaet kan også være vedlegg til bl.a. selskapsoppgaver for ANS og KS, se rettledningen.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer