RF-1013 Kostprisoppgave landbruk - Manuelt opprettet skjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1013 Kostprisoppgave landbruk - Manuelt opprettet skjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør. Manuelle skjemaer opprettes fra navigatorens skillekort Skjema med funksjonen Opprett nytt skjema...

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1013 Kostprisoppgave for landbrukseiendom

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet. Vær oppmerksom på at mange felter i dette skjemaet inneholder formler som refererer til felter lenger bak i skjemaet. Beregninger oppdateres fortløpende i et manuelt opprettet skjema.

Dersom et felt inneholder en formel, er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Altinn:

Dette skjemaet skal fylles ut med ett skjema for hver anskaffelse av landbrukseiendom. Dersom det er foretatt flere slike anskaffelser, fylles det ut flere skjemaer. Hvert skjema blir overført som et eget skjema-eksemplar ved overføring av skjema til Altinn.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Dette skjemaet vil ved overføring til nytt år bli nullstilt. Dersom det etter overføring til nytt år ikke er aktuelt å bruke skjemaet, kan skjemaet slettes fra Visma Finale Årsoppgjør. Verdier som er fylt ut i skjemaet i ett år, er ikke aktuelt å bruke neste år.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer