Grunnlagsdata Utbetaling til næringsdrivende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

Grunnlagsdata Utbetaling til næringsdrivende

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet er et grunnlagsdataskjema som i Visma Finale Årsoppgjør behandles av funksjonen Avslutning - Grunnlagsdata Utbetaling til næringsdrivende ("401").

 

Om funksjonen og utfylling av skjemaet, se emnet Grunnlagsdata - Utbetaling til næringsdrivende.