Grunnlagsdata Betaling for pass og stell av barn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

Grunnlagsdata Betaling for pass og stell av barn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet er et grunnlagsdataskjema som i Visma Finale Årsoppgjør behandles av funksjonen Avslutning - Grunnlagsdata Pass og stell av barn.

 

Om funksjonen og utfylling av skjemaet, se emnet Grunnlagsdata - Pass og stell av barn.