Differanse mellom balanseførte verdier og virkelig verdi på fusjons-/fisjonstidspunktet (Post 91)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Differanse mellom balanseførte verdier og virkelig verdi på fusjons-/fisjonstidspunktet (Post 91)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette feltet registreres direkte i RF-1217 Forskjeller eller kommer fra registrering i driftsmiddelkartoteket.

Om registrering i driftsmiddelkartoteket, se Fradrag for skattefri gevinst ved overdragelse til konsernselskap (post 93).