Andre Forskjeller (Post 165)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Andre Forskjeller (Post 165)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi minus skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten                .

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi minus skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Verdier fra 3 % inntektsføring

I tillegg vil beløp fra skatteberegning skillekort 3%-inntekt komme inn i denne posten: