Ubenyttet Godtgjørelse på aksjeutbytte / kreditfradrag til framføring . . .(Post 140)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Ubenyttet Godtgjørelse på aksjeutbytte / kreditfradrag til framføring . . .(Post 140)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellskjemaposten henter verdiene i denne posten fra skatteberegningsfunksjonen i menyen Avslutning > Skatteberegning Skillekort Fremførte verdier, Godtgjørelse (til og med 2013) og skillekort Fremforte verdier, kreditfradrag.