Latent skattefri gevinst overført skattefritt fra konsernselskap (post 135)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Latent skattefri gevinst overført skattefritt fra konsernselskap (post 135)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi minus skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten                

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi minus skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten