Skiferproduksjon - skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Skiferproduksjon - skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjermbildet for Skifterproduksjon ser slik ut:

Dersom det er angitt resultatenhet, blir post 250 kalkulert fra resultatenheten.

Dersom det ikke er registrert resultatenhet, blir post 250 kalkulert dersom dette er den eneste primærnæringen som er avkrysset under generelle opplysninger.

Dersom det ikke brukes resultatenhet med avdeling eller dimensjon, og det er flere enn en primærnæring, må man krysse av for overstyring i post 350 og registrere beløpet i posten.

Vær oppmerksom på at dersom du anvender RF-1167 Næringsoppgave 2, og ikke bokfører skattemessige avskrivninger direkte mot resultatenheten, må du overstyre post 250 for å korrigere mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning.

Det blir foretatt beregninger iht de regler som er fastsatt i rettledningen til RF-1177 Tilleggsskjema primærnæring.