Landbruk-skjermbildet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. >

Landbruk-skjermbildet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Landbruksfunksjonene finnes i menypunktet Avslutning > Landbruk.

Opprette standardinnstillinger benyttes for å lage et sett med standardinnstillinger. Alt du har registrert i landbruksfunksjonen blir lagret. Denne funksjonen bør derfor kun anvendes på en nyopprettet eller "tom" klient som anvendes for å lagre standardinnstillinger.

Hent standardinnstillinger benyttes for å ta inn standardinnstillingene på en klient.

I dette skjermbildet registrerer du hvilke næringer som du har for primærnæringer.

Kryss av for de næringene du har. Du MÅ også velge beregningsenhet for personinntekt.

I funksjonen for landbruk kan du velge avdeling, andre dimensjoner eller alias ved å klikke på en av de markerte knappene nedenfor:

Se også:

Om valg av avdeling, andre dimensjoner eller alias.