Jordbruk mv. - skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Jordbruk mv. - skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjermbildet for jordbruk m.v. ser slik ut:

Her registreres formler eller beløp i formelfeltet. Husk at kreditsaldoer hentes inn med å legge inn minus konto, for å snu fortegnet til positiv verdi.

Dersom det er angitt resultatenhet, blir post for øvrige inntekter, driftskostnader og kapitalposter kalkulert.

Dersom det ikke er registrert resultatenhet, blir post øvrige inntekter og post driftskostnader kalkulert dersom dette er den eneste primærnæringen som er avkrysset under generelle opplysninger.

Dersom det ikke brukes resultatenhet med avdeling eller dimensjon, og det er flere enn en primærnæring, må man krysse av for overstyring i de kalkulerte postene, og deretter registrere kontoformler. Du kan også registrere beløp direkte.

Vær oppmerksom på at dersom du anvender RF-1167 Næringsoppgave 2, og ikke bokfører skattemessige avskrivninger direkte mot resultatenheten, må du overstyre driftskostnad for å korrigere mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning.

Data i skjermbildet blir overført til RF-1177 tilleggsskjema primærnæring.

Det blir foretatt beregninger iht de regler som er fastsatt i rettledningen til RF-1177 Tilleggsskjema primærnæring.