Om valg av avdeling, andre dimensjoner eller alias fra funksjonsmenyene

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Avdelinger, dimensjoner og alias >

Om valg av avdeling, andre dimensjoner eller alias fra funksjonsmenyene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du kan velge avdeling, andre dimensjoner eller alias fra funksjonene for beregningsenhet og fra landbruksfunksjonene.

Når du kommer inn i funksjonen for valg av avdeling, alias eller andre dimensjoner, får du opp følgende skjermbilde:

Her kan du krysse av for hvilke(n) avdeling, alias eller annen dimensjon som inngår i beregningsenheten.

Du kan ikke velge fra flere typer dimensjoner samtidig.